Thomas Haumer | Sport-Pictures.org | 06.07.2013 - Eurobowl XXVII: Swarco Raiders Tirol vs Raiffeisen Vikings Vienna